Ungkara Sumur Bandung Rahayuning Dayeuh Bandung Ngandung Harti

banner 1200 x 630 pixels

Pelajarteladan.com – Kali ini kita akan membahas pertanyaan Ungkara Sumur Bandung Rahayuning Dayeuh Bandung Ngandung Harti. Mari kita bahas soal tersebut dengan benar.

Ungkara “Sumur Bandung Rahayuning Dayeuh Bandung” Ngandung Harti

 

Jawaban

Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah Sumur Bandung mere karahayuan ka Dayeuh jeung rakyat Bandung.

 

Pembahasan

Sumur Bandung rahayuning Dayeuh Bandung mangrupakeun sempalan tina carita babad nu hartina Sumur Bandung mere karahayuan ka Dayeuh jeung rakyat Bandung.

Carita babad nyaéta dongéng anu ngandung unsur-unsur sajarah. Ari Iskandar wassid dina bukuna Kamus Istilah Sastra nerangkeun yén carita babad téh nyaéta carita wanda heubeul anu medar riwayat luluhur atawa kajadian-kajadian anu parenting di jaman baheula nu aya di salah sahiji daérah, biasana ti mimiti muka atawa ngabedah éta wewengkon.

Dina kamus éta ogé ditétélakeun yén nu karep nyusun carita babad téh bangun rék nulis sajarah. Malah sawaréh mah judulna ogé aya nu tandes maké kecap “Sajarah”. Tapi teu sakabeh carita babad diaku jadi sajarah, lantaran di jérona sok ka asupkeun hal-hal anu pamohalan atawa rékaan.

Ciri-Ciri Carita Babad

  1. Ngadung unsur pamohalan
  2. Eusina nyaritakeun asal-usul hiji patempatan atawa lalampahan para Wali, Jalma nu kasohor, nu Legendaris, jeung sajabana.
  3. Pangarangna teu kapaluhur
  4. Sumebarna tatalépa.

Dengan demikian, jawaban dari pertanyaan tersebut adalah Sumur Bandung mere karahayuan ka Dayeuh jeung rakyat Bandung.

Referensi :
Wikipedia.org
Brainly.co.id

Demikian jawaban dari soal tersebut. Cari tahu jawaban soal lainnya? Kamu bisa menggunakan menu pencarian untuk menemukan kunci jawaban yang benar.