Dawa Tangane Tegese | KamusSoal

banner 1200 x 630 pixels

Pelajarteladan.com – Saat ini kita akan belajar pertanyaan Dawa Tangane Tegese | Pelajarteladan.com. Mari kita bahas soal tersebut dengan tepat.

Dawa Tangane Tegese

 

Gatekna pratelan ing ngisor iki!

(1) Dheweke ora melu tumindak ana nging kelepetan ala.
(2) Indah adoh saka wong tuwane mula katon sumpeg atine.
(3) Wis melu antri ananging mung ora sida entuk.
(4) Bapak nembe maca koran lan nyruput kopi.

Ukara kang ngandhut tembung entar katunjuk nomer

 

A. (1) lan (2)
B. (1) Ian (3)
C. (2) lan (3)
D. (3) lan (4)

 

Jawaban

Jawaban untuk soal ini adalah A. (1) dan (2).

 

Penjelasan

Tembung entar yaiku tembung sing duwe teges ora sabenere. Tembung entar diarani tembung silihan utawa kiasan. Kayata “adus”, sabenere dudu ditrapke adus banyu ananging entuk tambahan “kringet”, dadi adus kringet tegese nyambut gawe abot/mempeng.

Tuladha liyane yaiku:

  • Cilik atine tegese kuwatir/sumelang.
  • Dawa tangane tegese seneng colong jupuk.
  • Gedhe endhase tegese gumedhe (sombong).

Saka pratelan ing dhuwur, ukara kang ngandhut ttembung entar katunjuk nomer (1) lan (2) yaiku:

  1. Dheweke ora melu tumindak ana nging kelepetan ala. (Artinya orang yang tidak ikut melakukan tetapi mendapatkan kesalahan). Tegese kalepatan ala= kesalahan.
  2. Indah adoh saka wong tuwane mula katon sumpeg atine. (Artinya Indah jauh dari orang tuanya jadi hatinya sedih). Tegese sumpeg atine= sedih/susah.

Jadi, jawaban yang benar adalah A. (1) dan (2).

Referensi :
Wikipedia.org
Ruangguru.com

Demikian jawaban dari soal tersebut. Cari tahu jawaban pertanyaan lainnya? Kamu dapat menggunakan menu pencarian untuk menemukan kunci jawaban yang benar.